Jarmila Jirkovská

(nar. 3. 3. 1889, Královské Vinohrady)

Filoložka

Autorka dizertační práce Slovosled v díle Bartoše Písaře a Pavla Skály ze Zhoře, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 12. března 1917 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku ze slovanské filologie a srovnávacího jazkozpytu a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 4, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy IV., strana 1504.