Helena Maternová

(nar. 8. 1. 1887, Praha)

Historička

Autorka dizertační práce Bratr Jan Augusta a jeho spisy, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 14. července 1917 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku z dějin českých a všeobecných a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 4, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy IV., strana 1531.