Helena Kranzova (roz. Singerova)

(nar. 6. 1. 1891, Lvov, Halič)

Lékařka

Promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 12. května 1916 r.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1467.