Gertrud Kornfeld

Docentka na Humboltově universitě v Berlině (v roce 1930).