Františka Kynčlová

(nar. 6. 12. 1878, Lomnice)

Lékařka

Promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 29. dubna 1910 r.