Eva Břečková

(nar. 1. 4. 1907, Praha)

Geografka

Autorka dizertační práce Rozložení obcí v Čechách podle počtu obyvatelstva, areálů a nadmořských výšek. V roce 1934 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku z geografie a geofyziky.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 9, Matrika doktorů Univerzity Karlovy IX., strana 4021.