Emilie Veselá

(nar. 22. 10. 1874, Moitorov)

Autorka dizertační práce Pojem apercepce u Herbarta a Wundta buď vyložen, srovnán a posouzen, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 28. července 1911 r.

Zdroje

ŠTEMBERKOVÁ, Marie. Doktorky filozofie a medicíny na pražské univerzitě od r. 1901 do konce první světové války. In: Žena v dějinách Prahy : sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy a Nadace pro gender studies 1993 / Praha : Archiv hlavního města Prahy 13, (1996,) s. 213-234.