Emilie Bondyová

(5. 10. 1902, Praha – 1941)

Klasická filoložka

Autorka disertační práce Zprávy Herodotovy o nejstarších dějinách athénských. V roce 1927 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku z klasické filologie a klasické archeologie.

Oběť holocaustu. 31. října 1941 r. byla odvezena transportem D, č. 977 z Prahy do Lodže.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 6, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VI., strana 2863.

Holocaust.cz. Dr. Emilie Bondyová [online]. [cit. 2018-04-05]. Dostupné z: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/144129-emilie-bondyova/.