Eleonora Opolská

(nar. 23. 7. 1891, Třeboň)

Filoložka

Autorka dizertační práce Autobiografická stránka spisů Zeyerových, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 29. července 1918. Složila hlavní rigorózní zkoušku z germánské a slovanské filologie a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 4, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy IV., strana 1588.