Eleanora Paulová-Růžičková

1880, Praha – 9. 1. 1940, Praha

Zastánkyně eubiotiky, šiřitelka osvěty, mírotvorkyně.


Život a profese

Eleonora Paulová-Růžičková na koncepci eubiotiky úzce spolupracovala se svým bratrem, lékařem Vladimírem Růžičkou, který na ni působil už během dospívaní a spolu s matkou výrazně ovlivnil její pozdější odborný zájem. Byla vdaná, měla několik dětí. 

Inspirována eugenickými pracemi svého bratra, dobovými studiemi o hygieně a studiemi Mikkela Hindhedeho, jehož koncept zabránil vyhladovění Dánska za 1. světové války, se ve svých pracích věnovala eubiotice jako nauce o předcházení chorobným stavů skrze vegetariánskou výživu a jednoduchý, okázalosti zbavený způsob života. Eubiotiku pojímala jako vědecký podklad nového uspořádání společnosti, jehož základem je částečně samozásobitelská rodina podporovaná drobnými družstvy. Cílem je vytvoření rovnoprávného sociálního systému bez patologických společenských jevů (prostituce, alkoholismus, nezaměstnanost), v němž nebude docházet k vymírání společnosti v důsledku chorob a který podpoří světový mír.

Jádro její publikační činnosti tvoří příručky o rozumném vedení domácnosti, o sexualitě a o výchově dětí. Pro Československou eubiotickou společnost pořádala přednášky. Její texty jsou názorné a podrobné, obsahují příklady ze života, metaforická přirovnání, ironické glosy, tabulky i grafy. 

Eubiotická koncepce Paulové-Růžičkové je velmi komplexní a vyjadřuje se i k tzv. ženské otázce, o níž hovoří spíše jako o otázce lidské, na jejímž řešení by se měli podílet jak ženy, tak muži. Důrazně se ohrazuje proti tomu, aby se ženy věnovaly jen intelektuální činnosti či placené práci vůbec, uživit rodinu by měl muž, kterému by to měl eubioticky řízený stát umožnit v rámci osmihodinové pracovní doby za rozumný výdělek. Zastává rovnoprávnost v přístupu ke vzdělání, kultuře, ale i péči o domácnost a rodinu, naplněním lidského života má být mateřství/otcovství. 

Velký důraz klade Paulová-Růžičková na vzdělání, které považuje za nejlepší prevenci společenských patologických jevů, prosazuje časnou sexuální výchovu. Kvalitní vzdělání je pro ženu prostředkem k rozumnému vedení domácnosti, které by mělo být opřeno o vědecké poznání. Je zastánkyní tzv. konstruktivního vyučování, v němž je každé dítě rozvíjeno individuálně a podle svých možností, ve svých textech se ale neodkazuje na konkrétní didaktické koncepce. Vzdělávat by se mělo příkladem, učitel by měl být dítěti rádcem a partnerem. Klade důraz na rozvoj talentů dítěte, na výchovu v pravdě a neustálou komunikaci mezi rodičem a dítětem, resp. školou. Chlapci a dívky by se měly vzdělávat v odlišných kompetencích tak, aby byli v následné péči o domácnost co nejsamostatnější. 

Nepřímo se vymezuje vůči poetice avantgardy a dekadence, především vůči jejímu zobrazování ženy a sexuálních vztahů, erotika podle ní patří jen do manželství. Právě manželství si podle ní zaslouží označení „volná láska“, protože ho dva lidé uzavírají dobrovolně. Vadí jí také romantizující pohled na život a mezilidské vztahy tak, jak je zobrazují pohádky – ty považuje za svědectví doby, nikoli za četbu vhodnou pro děti. 

Nehlásila se k žádné konkrétní církvi, vyznávala boha jako tvůrce života, jako přírodní sílu a každodenní rozvoj sebe sama, péči o dítě a život v pravdě považovala za nejlepší vyznání.


Dílo:

PAULOVÁ-RŮŽIČKOVÁ, Eleonora. Jak rozřešíme pohlavní otázku: odpovědnost za dítě: o prostituci: volná láska či rodina?. 3. vyd. Praha: B. Kočí, 1924. 35 s. Knihy k ozdravění lidstva; sv. 11. PAULOVÁ-RŮŽIČKOVÁ, Eleonora. Jak vychovávati děti v rodině. Praha: B. Kočí, 1924. 80 s. PAULOVÁ-RŮŽIČKOVÁ, Eleonora. Pěstění tělesné krásy a nervového zdraví podle universitního profesora národního zdraví Mudra Stanislava Růžičky. 2. vyd. Praha.

PAULOVÁ-RŮŽIČKOVÁ, Eleonora. Racionelní organisace domácnosti. Praha: Čsl. eubitotická společnost a Mezinárodní Unie pro zdravotní hospodářství, 1929.

PAULOVÁ-RŮŽIČKOVÁ, Eleonora. Světová krise i s otázkou nezaměstnanosti bude rozřešena vědeckou péčí o lidského činitele na základě norem eubiotických. Praha: Jednota přátel Masarykovy akademie práce, 1932.

PAULOVÁ-RŮŽIČKOVÁ, Eleonora. Za kulturou eubitickou. Praha: Čsl. eubitoická společnost a rada obrodných organisací, 1931.

PAULOVÁ-RŮŽIČKOVÁ, Eleonora. Za pravou a zdravou demokracii: Naléhavé kapitoly zdravotnicky-sociálně-politické. Praha: Bursík, Kohout, 1927.

Zdroje:

dtto Dílo