Bohumila Večeřová

(nar. 23. 9. 1890, Žižkov)

Lékařka

Promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 20. června 1916 r.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1472.