Božena Polívková

(nar. 21. 9. 1887, Vršovice)

Historička

Autorka dizertační práce Zákonodárná činnost českých sněmů XVI. století v oboru vnitřní zemské správy v době Ferdinanda I, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 6. května 1918 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku z rakouských dějiny a zeměpisu a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 4, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy IV., strana 1566.