Božena Novotná

(nar. 19. 10. 1884, Lipník, Morava)

Autorka dizertační práce Určování absolutního urychlení gravitace zemské kyvadlem, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 29. července 1918. Složila hlavní rigorózní zkoušky z fyziky a matematiky a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 4, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy IV., strana 1588.