Božena Janderová

(nar. 10. 1. 1887, Dřevenice)

Filoložka

Autorka dizertační práce Slovosled Karla Havlíčka a Jana Nerudy v jich prosaických spisech, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 5. února 1916 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku z filologie slovanské a románské a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1456.