Anna Procházková

(nar. 4. 5. 1890, Bráník u Prahy)

Filoložka

Autorka dizertační práce Problém depopulace venkova v románech R. Bazina, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 7. března 1918 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku z francouzské filologie a dějin moderních literatur a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 4, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy IV., strana 1558.