Anna Mecheldová

(nar. 5. 11. 1886, Žižkov)

Lékařka

Promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 17. ledna 1914 r.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1320.