Anna Jenko

(nar. 9. 6. 1885, Lublaň)

Autorka dizertační práce Dělení kyselin jantarové, jablečné a vinné, promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 22. července 1911 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku z chemie a fyziky a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.