Anna Fischerová

(nar. 28. 12. 1881, Kolín)

Germanistka

Autorka dizertační práce Stilistische Untersuchungen über Rudolf von Ems "Willehalm von Orleans", promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 25. června 1907 r. Složila hlavní rigorózní zkoušku z germánské filologie a dějin moderních literatur a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 2, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity II., strana 922.