Anna Berkovcová

(1881–1960)

Doktorka, botanička, zemědělská odbornice, skautka.

Autorka dizertační práce Regenerace u jatrovek. 18. března 1907 r. složila na české Karlo-Ferdinandově univerzitě hlavní rigorózní zkoušku z botaniky a mineralogie a vedlejší rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 2, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity II., strana 908.