Anděla Rosická

(nar. 17. 12. 1888, Rotenice)

Lékařka

Promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 17. července 1914 r.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1362.