Amalja Borgmannová (roz. Mandel)

(24. 2. 1904, Drohobycz, Polsko)

Chemička

Autorka disertační práce 5-monobrom-1,3-dimethyl-4-aminobenzol a některé jeho deriváty. V roce 1928 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku z chemie organické a fyzikální.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 7, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VII., strana 2925.