Alexandra Brinkenová

(nar. 25. 3. 1885, Jekaterinoslav, Rusko)

Literární vědkyně

Autorka dizertační práce George Sand et Dostoievsky. V roce 1932 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku z dějin moderních literatur a románské filologie.

Dílo

V roce 1933 publikovala v Revue de littérature comparée článek George Sand et Dostoievsky. Contribution au problème des emprunts littéraires.

Brincken, Alexandra. George Sand et Dostoievsky. Contribution au problème des emprunts littéraires. »Revue de littérature comparée« 13 (1933): 623-29.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 8, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VIII., strana 3617