Alžběta Breindlová

(nar. 16. 3. 1898, Praha)

Historička umění

Autorka dizertační práce Zámek Troja u Prahy. V roce 1925 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku z dějin umění a klasické archeologie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 6, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VI., strana 2512.