Žofie Wepperova

(nar. 27. 10. 1891, Lvov)

Lékařka

Promovala 22. května 1915 r. na české Karlo-Ferdinandově univerzitě.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1422.