Štěpanka Líčková

(nar. 19. 12. 1885, Paskov na Moravě)

Lékařka

Promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 15. prosince 1910 r.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1127.