Štěpánka Bažantová-Čuříková

(nar. 4. 12. 1912, České Budějovice)

Socioložka

Autorka disertační práce Sociologická studie učitelstva. V roce 1936 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku ze sociologie a estetiky.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 9, Matrika doktorů Univerzity Karlovy IX., strana 4350.