Helena Kotarska

Verze z 27. 8. 2018, 13:53, kterou vytvořil Sowiko (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

(nar. 10. 10. 1890, Oleszyce, Halič)

Lékařka

Promovala 12. května 1915 r. na české Karlo-Ferdinandově univerzitě.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1420.