Olga šlechtična Fišerová

Verze z 22. 7. 2018, 18:40, kterou vytvořil Sowiko (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

(nar. 23. 3. 1889, Baku, Rusko)

Lékařka

Promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 1. března 1919 r.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 3, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III., strana 1259.