Historie verzí stránky „Marie Trachtová“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 24. 1. 2016, 10:50Svatkaff diskuse příspěvky 105 bajtů +105 Založena nová stránka s textem „(1865–1924) '''Zemědělská odbornice, zakladatelska hospodyňského (zemědělského) školství.'''“