Historie verzí stránky „Marie Poubová“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 2. 9. 2018, 12:43Sowiko diskuse příspěvky 481 bajtů +481 Založena nová stránka s textem „(20. 12. 1888, Tábor) Autorka dizertační práce ''Nárys hydrografických poměrů východní Sahary'', promovala na české Karlo-Ferdinandově univer…“