Marie Bilkovská

Verze z 5. 4. 2018, 07:35, kterou vytvořil Sowiko (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

(nar. 23. 9. 1910, Praha)

Filozofka

Autorka disertační práce Biologická ethika. V roce 1936 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 9, Matrika doktorů Univerzity Karlovy IX., strana 4290.