Gertrud Kornfeld

Verze z 30. 4. 2017, 09:15, kterou vytvořil Svatkaff (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''Docentka na Humboltově universitě v Berlině (v roce 1930).'''“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Docentka na Humboltově universitě v Berlině (v roce 1930).