Historie verzí stránky „Františka Kynčlová“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 25. 5. 2018, 20:10Sowiko diskuse příspěvky 116 bajtů +116 Založena nová stránka s textem „(nar. 6. 12. 1878, Lomnice) '''Lékařka''' Promovala na české Karlo-Ferdinandově univerzitě 29. dubna 1910 r.“