Elizabeth Brownellová

Verze z 5. 4. 2018, 10:13, kterou vytvořil Sowiko (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

(nar. 8. 3. 1901, New York)

Filozofka

Autorka dizertační práce Spiritismus v Krkonoších s hlediska psychologického a sociologického. V roce 1928 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku z filozofie.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 7, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VII., strana 2927