Aglaja Bardižová

Verze z 5. 4. 2018, 06:58, kterou vytvořil Sowiko (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

(nar. 20. 10. 1897, Jekaterinodar, Rusko)

Slavistka

Autorka disertační práce „Posedlí běsi“ Dostojevského a „Dvanáct“ Bloka. V roce 1926 složila na Univerzitě Karlově rigorózní zkoušku ze slovanské filologie a dějin moderních literatur.

Zdroje

Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 6, Matrika doktorů Univerzity Karlovy VI., strana 2698.